Výstava tušové malby a kaligrafie

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní výstavu prací studentů v oboru tušová malba (sumi-e) a kaligrafie (šodó), která proběhne v měsíci říjnu v prostorách Týnské kavárny.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne 5. 10. 2019 od 16.30 hodin

Jsme milovníci Japonska a štětce všech věkových kategorií. Ke společné tvorbě se scházíme na kurzech pořádaných Česko-japonskou společností. V průběhu roku se věnujeme tradičním tématům a cvičením, na výstavě vám však k potěše a posouzení předkládáme ukázky z naší volné tvorby. Jediným pojítkem mezi nimi je letošní téma pohyb.
Práce štětcem je pro nás především cestou ke zklidnění a sebepoznání, ale to neznamená, že pohyb štětcem po papíře není také pěkná dřina. A není snad pohyb, někdy řízený a někdy chaotický, pod povrchem všech našich zdánlivě poklidných činností? Kolik nervových spojení musí proběhnout, kolik drobných pohybů svalů se musí propojit, aby vznikl jeden jediný tah štětcem?
A což teprve, když se nekorunovaný asijský král zvířat tygr uvelebí ve větvích a zdánlivě nehybně číhá na svoji kořist? Nebo když se statný kanec odhodlá k plavnému skoku přes potok? Anebo když radostně dovádějí hříbata? Přijďte se přesvědčit, že v našem podání nejsou v přírodě nehybné ani květiny ani tráva, ani mraky na obloze.
I kaligrafové zvolili v duchu letošního tématu dynamický styl a prezentují znaky s významem růst, cesta, pohyb, pokrok, letící pták a další, které tentokrát doslova utíkají z papíru.