Kaligrafie pro Motol

Projekt Česko-japonské společnosti na podporu a pomoc dětem s onkologickým nebo hematologickým onemocněním.

V roce 2015 jsme uspořádali s pomocí dětské psycholožky, doktorky Věry Reichlové, ve spolupráci s Marianem Pavlíčkem DiS, a za podpory předsedy spolku Haima Janem Blodkem, pilotní sérii terapeutických seminářů kaligrafie pro nemocné děti na odděleních hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. Lektory kaligrafie byly Japonky a pokročilí studenti večerního kurzu kaligrafie v Česko-japonské společnosti. Do té doby jsme měli zkušenosti jen s klasickými semináři, pro zdravé studenty kaligrafie. Nedokázali jsme předvídat, zda bude možno seminář s malými pacienty technicky provést a jakým způsobem. Potřebovali jsme se mnohému naučit a pochopit specifické podmínky, za kterých náročná léčba dětí probíhá. Ukázalo se, že děti jsou velmi šikovné, o kaligrafii mají velký zájem a technické problémy jsou řešitelné. Seminářů se v roce 2015 zúčastnilo celkem 16 dětí ve věku 7 až 17 let v doprovodu svých rodičů.

V letech 2016-2019 projekt pokračuje, neboť dětem tato terapie pomáhá, a projekt má podporu přednosty Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol, pana profesora Jana Starého. V říjnu 2016 jsme uspořádali první výstavku prací dětí, ve vstupní hale děkanátu 2.LF UK, FN Motol. Dlouhodobá udržitelnost projektu je odvislá od podpory donátorů a veřejných příspěvků. Výsledky práce dětí bychom rádi prezentovali široké veřejnosti na dalších výstavách.

Kontakt:

Ing. Bohumil Planka, CSc. – vedoucí projektu