Otevíráme!

Vážení přátelé, účastníci kurzů a příznivci japonské kultury,
s radostí Vám oznamujeme, že naše Kulturní a informační středisko bude od 25. 5. 2020 opět přístupno veřejnosti.
Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

  • Při vstupu do prostor KIS použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
  • Po celou dobu pobytu v KIS mějte nasazené roušky.
  • Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.
  • Při odchodu z KIS opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.