Lektoři

Naše lektorky jazyka

Seznam našich lektorů

Harumi Yamada
Organizátor kurzů / lektorka

Hlavní organizátorka jazykových kurzů, lektorka sumi-e a duše Česko-japonské společnosti

Rodilá mluvčí, která se v Česko-japonské společnosti věnuje zejména mírně pokročilým studentům. Výuku japonštiny chápe jako prostředek bližšího poznávání japonské kultury a za svůj cíl si klade vštěpovat studentům schopnost komunikovat s rodilými mluvčími.

Pattarawan Youyen (Toi)
lektorka

Lektorka s dlouholetou pedagogickou praxí na thajské univerzitě. Sympatie studentů si získává svým otevřeným přístupem typickým pro jižní Asii. Při výuce vychází z vlastních zkušeností se studiem japonštiny, její výklad je přístupný a srozumitelný. Vyučuje zejména začátečníky, vyučovacím jazykem je angličtina.

 

Chisato Močiljaková
lektorka

Rodilá mluvčí, která vyučuje studenty všech věkových kategorií od začátečnické úrovně až po pokročilý konverzační kurz. Výběr učebního materiálu dovedně přizpůsobuje potřebám a typu studentů. Vyučujícím jazykem je čeština.

Andrea Roubíčková
lektorka

Lektorka, která výuku ráda zpestřuje jazykovými hrami a kvízy, se snaží spolu se znalostmi předávat i své nadšení pro japonštinu. Díky tlumočnické zkušenosti může studentům odpovídat na dotazy ohledně speciální terminologie či přiblížit některé rysy japonského společenského chování.

Michaela Tománková
lektorka

Lektorka s více než dvacetiletými zkušenostmi, vyučuje studenty všech věkových kategorií. Absolvovala dvouměsíční stáž pro učitele japonštiny v japonské Urawě. Studenti oceňují její schopnost srozumitelně a jednoduchým způsobem vysvětlit gramatiku i její praktické využití. Působí také jako licencovaná průvodkyně a tlumočnice.

Ai Kobayashi
lektorka

Zaměřuje se na výuku japonštiny středně a více pokročilé úrovně. Složitější gramatické jevy procvičuje na podkladě zajímavých témat ze současné japonské společnosti, a zprostředkovává tak studentům soudobou autentickou japonštinu.

Mari Kučera
lektorka kaligrafie
Tsugumi Tanaka
lektorka kaligrafie
Lektorky výtvarných kurzů