Kulturní a informační středisko Česko-japonské společnosti, Na Můstku 8/380, 110 00 Praha 1, tel. 224 216 032 (Po – Čt 12.00 – 17.00)

Stránky Česko-japonské společnosti jsou v rekonstrukci. Děkujeme za trpělivost a omlouváme se za nepříjemnosti a nepohodlí spojené s jejich užíváním.

Kurzy ČJS v letním semestru 2017

Kurzy ČJS v letním semestru 2017

Přihlašování do našich kurzů japonštiny, kaligrafie a tušové malby v letním semestru 2017 již probíhá.

Kurzy kaligrafie – začátek 30. ledna 2017
Bližší informace >>>

Kurzy sumi-e – začátek 31. ledna 2017
Bližší informace >>>

Kurzy japonštiny:
a) začátek pondělních kurzů 6. února 2017
b) začátek ostatních kurzů od 14. února 2017

Bližší informace >>>

Kurz japonštiny pro začátečníky – začátek 14. února 2017
Bližší informace >>>

Do kurzů se můžete zapisovat na e-mailové adrese office@japan.cz (kromě svého jména a e-mailu uveďte prosím také své telefonní číslo, případně informaci o členství v ČJS).

Po zapsání vám místo rezervujeme, přihláška je platná až po úhradě kurzovného.
Cena kurzu zahrnuje učební materiály.

Platba je možná osobně v kanceláři Na Můstku 8/380 v otevíracích hodinách nebo převodem na účet číslo 15338004/2700 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte: příjmení studenta, úroveň, den konání kurzu – např.: „Novák jap. 4. sem., úterý“, případně jinou slovní a srozumitelnou identifikaci platby.

Kdy a kde se kurzy konají

Datum začátku a čas kurzů, jakož i údaj o znalostní úrovni, naleznete v rozvrhu jednotlivých kurzů.
Výuka jazykových kurzů probíhá v učebnách KIS ČJS Na Můstku 8/380, Praha 1, v nejvyšším patře – zde se konají i přednáškové cykly.
Kurzy tušové malby a kaligrafie se konají v Paláci Lucerna ve 3. patře v učebně ikebany.

Členství v ČJS

Ke členství se můžete hlásit rovněž na adrese office@japan.cz nebo u nás v kanceláři Na Můstku 8/380. Členem se stáváte po vyplnění přihlášky a uhrazení členského příspěvku. Členský příspěvek činí 500 Kč na rok, studenti v prezenčním studiu do 26 let a důchodci platí jen 300 Kč. Nárok na slevu je třeba doložit (studenti přinesou aktuální potvrzení o prezenčním studiu ze školy atp.). Dvanáctiměsíční členství se počítá buď od 1. ledna nebo od 1. srpna.

Členové ČJS mohou kromě slevy na kurzech čerpat i další výhody jako jsou slevy na naše publikace, na vstupné na naše akce a další. Mohou se také zapojit do aktivit ČJS či do jednotlivých sekcí společnosti.