Kulturní a informační středisko Česko-japonské společnosti, Na Můstku 8/380, 110 00 Praha 1, tel. 224 216 032 (Po – Čt 12.00 – 17.00)

Stránky Česko-japonské společnosti jsou v rekonstrukci. Děkujeme za trpělivost a omlouváme se za nepříjemnosti a nepohodlí spojené s jejich užíváním.

40. ročník soutěže Nihongo Benron Taikai
a soutěž v psaném japonském projevu

Nihongo Benron Taikai

Organizační výbor soutěže Benrontaikai pořádá
40. ročník soutěže v japonském mluveném projevu Nihongo Benron Taikai
a soutěž v psaném japonském projevu

Termín konání soutěže v mluveném projevu / vyhlášení výsledků soutěže v psaném projevu:
16. dubna 2016 (sobota) od 13.00

Místo konání

Mramorový sál paláce Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1

Pravidla soutěže

(1) Soutěž v mluveném projevu

Soutěžící pohovoří v japonštině o svých zkušenostech, zážitcích, názorech apod. v rámci tématu, které si sami zvolí. Po každém projevu bude následovat několik otázek k přednesenému textu, které položí japonský lektor. Správné použití jazyka a poutavost obsahu projevu a odpovědí bude hodnotit odborná porota a nejlepší účastníci obdrží věcné ceny.

Podmínky účasti a délka projevu

Začátečníci

celková doba studia japonštiny do 300 hodin
nemají předchozí zkušenost se studiem japonštiny v Japonsku
od zahájení studia japonštiny nestrávili v Japonsku víc než 3 týdny
vítěz/ka dané kategorie z předchozích kol soutěže je vyřazen/a z účasti
délka mluveného projevu 2 minuty
po projevu soutěžící odpoví na jednoduché otázky, které položí japonský rodilý mluvčí

 

Středně pokročilí

mají ukončené studium základní gramatiky japonštiny (orientačně: probrané učebnice Genki 1, 2 či Minna no nihongo šokjú I, II)
maximální předchozí doba pobytu v Japonsku 6 měsíců
vítěz/ka dané kategorie z předchozích kol soutěže je vyřazen/a z účasti
délka mluveného projevu 4 minuty
po projevu soutěžící odpoví na jednoduché otázky, které položí japonský rodilý mluvčí

 

Pokročilí

délka předchozího pobytu v Japonsku není omezena
délka mluveného projevu 4 minuty
po projevu soutěžící odpoví na jednoduché otázky, které položí japonský rodilý mluvčí

 

Jednotlivé příspěvky budou předem předběžně hodnoceny. Text s nevhodným obsahem nebo text zjevně neodpovídající úrovni kategorie, do které se soutěžící přihlašuje, může být ze soutěže vyřazen či přeřazen do jiné kategorie.

 

(2) Soutěž v psaném projevu

Texty budou posouzeny odbornou i laickou porotou a ty nejlepší budou oceněny.

  
Podmínky účasti

Podmínky účasti v kategoriích začátečníci a středně pokročilí jsou stejné jako podmínky soutěže v mluveném projevu. Na rozdíl od soutěže v mluveném projevu nehraje délka předchozího pobytu v Japonsku žádnou roli.

Soutěžní témata a rozsah textů

Začátečníci

Téma: Rodina
Cíl: Správně gramaticky i lexikálně přibližte čtenáři zážitek, který jste prožili se svou rodinou, vyjádřete svůj názor na rodinu obecně, popište vlastní zkušenosti nebo naopak představy o tom, jak by vaše budoucí rodina měla vypadat či fungovat, napište příběh na téma rodiny apod. Obsah textu se může týkat vlastní rodiny, imaginární rodiny i tématu rodiny obecně. Pojetí je volné, obsah však musí danému tématu odpovídat.
Rozsah: 400 až 600 znaků

 

Středně pokročilí a pokročilí

Téma: Já a japonština
Cíl: S použitím konkrétních příkladů jasně a poutavě popište svůj vztah k japonštině, své zkušenosti se studiem japonštiny, své metody a zvyky, vlastní názor na japonštinu apod. Cílem je pomocí správných gramatických prostředků a slovní zásoby vytvořit logicky strukturovanou kompozici, která bude vyjadřovat názory pisatele.
Rozsah: 800 až 1200 znaků

 

Do rozsahu textu se započítává i interpunkce.
Esej by měla mít originální název, který by neměl být stejný jako název zpracovaného tématu.
Kritéria pro hodnocení esejí jsou uvedena v samostatném dokumentu.

Způsob a termín podání přihlášek

(1) Soutěž v mluveném projevu

Stáhněte si přihlášku ze stránek Česko-japonské společnosti, Japonského centra Brno nebo Asociace učitelů japonštiny v České republice, vyplňte potřebné údaje a spolu s japonským textem a českým resumé (tj. stručným obsahem) svého projevu ji odešlete na: benroncz@gmail.com

Termíny:

přihláška do 18. 3. 2016 (pátek)
japonský text projevu a jeho resumé v češtině do 25. 3. 2016 (pátek)

(2) Soutěž v psaném projevu

Stáhněte si přihlášku ze stránek Česko-japonské společnosti, Japonského centra Brno nebo Asociace učitelů japonštiny v České republice, vyplňte potřebné údaje a spolu se soutěžním japonským textem ji odešlete na: sakubuncz@gmail.com

Termín:

přihláška i text do 18.3. 2016 (pátek)

 

Text do soutěže v psaném i mluveném projevu musí být napsán v japonštině.
V případě soutěže v mluveném projevu nezapomeňte k japonskému textu svého projevu připojit stručné shrnutí jeho obsahu v češtině.

Dokumenty ke stažení:

Přihláška (soubor PDF, 206 kB)

Další podrobnosti a informace najdete na stránce soutěže.