Klub bojových umění

Klub bojových umění (dříve Sekce bojových umění) při Česko-japonské společnosti byl založen v roce 2015 jako nástupce dřívější sekce Vladimíra Hotovce „Bojová umění“ někdy uváděné jako „Sportovní sekce“.

Jeho smyslem je združovat praktikující a zájemce o japonská tradiční bojová umění a jejich prezentace a propagace široké veřejnosti.

  • Pořádá přednášky s mistry pro zájemce
  • Pořádá workshopy jednotlivých stylů
  • Vytváří články a další texty

Stránky Klubu bojových umění jsou dostupné na adrese: https://www.bojova-umeni.japan.cz/ 

Fotografie z přednášky mistra Kinji Nakagawy (8. dan iaido, hanshi)