Kulturní a informační středisko Česko-japonské společnosti, Na Můstku 8/380, 110 00 Praha 1, tel. 224 216 032 (Po – Čt 12.00 – 17.00)

Stránky Česko-japonské společnosti jsou v rekonstrukci. Děkujeme za trpělivost a omlouváme se za nepříjemnosti a nepohodlí spojené s jejich užíváním.

Kurz japonštiny pro začátečníky v letním semestru 2017

Kurz japonštiny pro začátečníky v letním semestru 2017

V letním semestru 2017 plánujeme otevřít jeden kurz japonštiny pro začátečníky.
Přihlášky do kurzu přijímáme na adrese: office@japan.cz
Termín: úterý 14. února 2017od 19:00.
Místo konání: učebny KIS ČJS, Na Můstku 8/380, Praha 1
Lektorka: Michaela Tománková
Cena (18 lekcí po 90 min.): 4460 Kč, členové ČJS 3800 Kč
Cena pro studenty a důchodce: 4 100 Kč, členové ČJS 3400 Kč
Lektorka v hodinách bude vyučovat převážně podle učebnice Minna no nihongo, ale v hodinách by měla používat i další studijní materiály jako je např. Genki nebo Marugoto. Kromě gramatiky a poslechu se vyučující bude soustředit také na každodenní konverzaci a povede studenty k přirozené komunikaci v japonštině. Během prvního semestru se studenti naučí číst a psát japonské abecedy, hiraganu a katakanu, osvojí si základy gramatiky a zvládnou reagovat na otázky lektorky. Výuka japonštiny v Česko-japonské společnosti probíhá jednou týdně. Studenti absolvují v rámci semestru celkem 18 lekcí po 90 minutách a na své poznatky mají možnost navázat v dalším semestru v pokračujícím kurzu.

Při zapisování do kurzu uvádějte kromě svého jména a e-mailu také své telefonní číslo, případně informaci o členství v ČJS.

Po zapsání vám místo rezervujeme, přihláška je platná až po úhradě kurzovného.

Cena kurzu zahrnuje učební materiály.

Platba je možná osobně v kanceláři Na Můstku 8/380 v otevíracích hodinách nebo převodem na účet číslo 15338004/2700 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte: příjmení studenta, úroveň, den konání kurzu – např.: „Novák jap. 4. sem., úterý“, případně jinou slovní a srozumitelnou identifikaci platby.

Členství v ČJS

Ke členství se můžete hlásit rovněž na adrese office@japan.cz nebo u nás v kanceláři. Členem se stáváte po vyplnění přihlášky a uhrazení členského příspěvku. Příspěvek činí 500 Kč na rok, studenti v prezenčním studiu do 26 let a důchodci platí jen 300 Kč. Nárok na slevu je třeba doložit (studenti přinesou aktuální potvrzení o prezenčním studiu ze školy atp.). Dvanáctiměsíční členství se počítá buď od 1. 1. nebo od 1. 8.

Členové ČJS mohou kromě slevy na kurzech čerpat i další výhody jako jsou slevy na naše publikace, na vstupné na naše akce a další. Mohou se také zapojit do aktivit ČJS či do jednotlivých sekcí společnosti.